12.04.2024

ОТЧЕТТОР

КР боюнча электр энергиясынын жылдык балансы. .ю.Финансылык отчеттор

ЭСКЕРТҮҮ

Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы электр энергиясынын балансы өлкөнүн энергетикалык компанияларынан алынган маалыматтардын негизинде түзүлөт.
Азыркы учурда МДМ- системасына “Электр станциялары” ААК жана “Кыргызстандын улуттук электр тармактары” ААК гана интеграцияланган, маалыматтар жогорку деңгээлден баштап топтолгон. РЭКтер төмөнкү деңгээлге кирет, алар боюнча маалыматтарды чогултуу ырааттуу болот.
Республиканын бардык электр энергиясын коммерциялык өлчөө үчүн автоматташтырылган системалар МДМ-системасына киргенден кийин, КЭЭБ энергетикалык компанияларга карабастан, өз алдынча маалыматтарды чогултуп, өлкөнүн бардык энергетикалык тутумундагы электр энергиясынын агымы, балансы жана жоготуулары жөнүндө отчетторду иштеп чыгат.