12.04.2024

Кыргыз Республикасынын энергетикалык тутумунун электр энергиясынын 2021-жылдын февраль айына карата балансы.

Февраль айында Кыргызстандын энергетикалык тутумунда 1 613 354,051 миң кВт.саат электр энергиясы өндүрүлгөн.
Анын ичинен “Электр станциялары” ААК – 1 601 256,923 миң кВт.саат.
Анын ичинде:
• ГЭС – 1 333 591,283 тыс. кВтч.
• ТЭЦ – 267 665,640 тыс. кВтч.
Башка өндүрүүчүлөр (Чакан ГЭСтер) – 12 097,128 миң кВт.саат.
Кыргызстан электр тармактарына – 1 578 487,477 миң кВт.саат электр энергиясы берилди.
Кыргыз Республикасынын энергетикалык тутумундагы электр энергиясынын жоготуулары – 245 424,296 миң кВт.саатты түздү.