12.04.2024

Кыргыз Республикасынын энергетикалык тутумунун электр энергиясынын 2020-жылдын декабрь айына карата балансы.

Декабрь айында Кыргызстандын энергетикалык тутумунда 2 051 984,000 миң кВт.саат электр энергиясы өндүрүлгөн.
Анын ичинен “Электр станциялары” ААК – 2 035 611,478 миң кВт.саат, башка өндүрүүчүлөр (Чакан ГЭСтер) – 16 372,522 миң кВт.саат.
Кыргызстан электр тармактарына – 2 039 335,87 миң кВт.саат электр энергиясы берилди.
Кыргыз Республикасынын энергетикалык тутумундагы электр энергиясынын жоготуулары – 376 754,02 миң кВт.саатты түздү.