26.02.2024

Башкы бет


8951e5b3949b38ae4003fe739131aa11-1
8951e5b3949b38ae4003fe739131aa11-2
8951e5b3949b38ae4003fe739131aa11-3
previous arrow
next arrow

“КЭЭБ” ААКнун МДМ-СИСТЕМАСЫНА КОШУЛГАН ЭЭКЭС КАРТАСЫ

MDM (Meter Data Management System — энергияны өлчөө маалыматтарын башкаруу).

ЭЭКЭС (электр энергиясын коммерциялык эсептөө системасы – электр энергиясын коммерциялык эсептөөнү камсыз кылат).

ИӨК (ири өнөр жай керектөөчү)

Эскертүү: Картада:  Баткен аймагындагы ЭЭКЭС Ош аймагы менен бирге көрсөтүлгөн.


ЭНЕРГОКОМПАНИЯЛАР


ӨНӨКТӨШТӨР